Духтари Солор кист?

Духтари Солор шоири форс - тоҷик. Дар бештари тазкираҳо бо ҳамин ном ёд шудааст. Баъзе тазкираҳо ўро Бинти Исфаҳонӣ низ ном бурдаанд. Падараш Ҳусомуддини Солор, мулаққаб ба «Ҳуҷҷату – л- ҳақ устоду – д – дунё», шоир ва файласуфи нимаи дуввуми асри 12 буд.

Духтари Солор дар Мавсил зистааст. Дар мадҳи Азмуддин Кайқубоди аввал (ҳукмронӣ 1210-1217), аз подшоҳони салҷуқии Осиёи Хурд, қасидаи таркиббанди мадҳия (72 байт) дорад. Намунае аз қасидаи таркиббанди ў:

То турраи он турраи таррор баромад,

Бас оҳ, к- аз ин синаи ғамхор баромад.

Дар ишқ ҳар он кас, ки бад- ин кўй фурў шуд,

Ҷонаш ба ғаму ҳасрату динор баромад.

Эй чарх, макун қасд ба хун рехтани халқ,

Зеро ки ба як ғамзаи ў кор баромад…

Духтари Солор дар рубоисароӣ сабки равон ва баёни ширин дошт. Намунаҳо аз рубоиёти ў:

Бо дарди ту нест рўи дармон дидан,

Душвор бувад васли ту осон дидан.

 Ман дўш ба хоб дидаам зулфи туро,

  Гўӣ: Чӣ бувад хоби парешон дидан?

***

Чандон ки ба кори хеш во мебинам,

Худро ба ғами ту мубтало мебинам.

В – ин турфа, ки дар оинаи дил шабу рўз

Ман менигарам, вале туро мебинам.

Бозчоп аз «Энсиклопедияи Миллии Тоҷик». – Душанбе, 2017. – Ҷ.6. –С. 265.

Муаллиф:  У. Назир.

Таҳияи Фируза Восиева

корманди шуъбаи библиографияи миллӣ.