Технологияи иттилоотӣ

Хонандагони азиз! Соли ҷорӣ шумо тавассути китоби таълимии «Техналогияи иттилоотӣ» дониши худро дар самти татбиқи барномаҳои компютерӣ мукамалтар гардонида, бо баъзе техналогияҳои дигари табдилдиҳии иттилоот шиносоӣ пайдо хоҳед кард.

 Дар раванди омўзиши китоби дарсӣ, супоришҳои таълимӣ ва гузаронидани машғулиятҳои амалӣ дар синфхонаи комптерӣ унсурҳои фарҳанги иттилоотии шумо ҳангоми

Анҷоми семинари байналмилалии “Сурури хотирот” дар Арманистон

Рӯзи 21 июни соли 2019 дар шаҳри Еревани Ҷумҳурии Арманистон нуҳумин семинари байналмилалӣ, ки ба технологияи нави ҳифзи осори чопии таърихӣ бахшида шуда буд, ба анҷом расид. Дар он намояндагони 56 кишвари дунё аз ИДМ ва хориҷа ширкат варзиданд. Ширкаткунандагони он ба масъалаҳои ҳифз ва нигаҳдори мероси ниёгон  дар китобхона ва шаклҳои нигаҳдории фонди китобӣ таъкид карданд.

Гулшан ул-мулук

 Гулшану-л-мулук асари таърихии Муҳаммадяъқуби Бухороӣ, ки дар он воқеаҳои  таърихӣ аз замони пайғамбар Муҳаммад (с) то солҳои аввали ҳукмронии амир Насруллоҳ (1826-60) ба қалам омадааст. 

 Муаллиф  ба навиштани асараш солҳои 1824-28 шурўъ намуда, тақрибан дар солҳои 1830-31 онро ба охир расонидааст.  Гарчи дар «Гулшану-л-мулук» оид ба воқеаҳои асрҳои мухталиф маълумот оварда шудааст, вале ба шарҳи давраи ҳукмронии сулолаҳои Аштархониён

Гулшанӣ Муҳаммад Содиқхоҷаи Бухороӣ

 Гулшанӣ Муҳаммад Содиқхоҷаи Бухороӣ (тақрибан соли 1861) дар Бухоро, дар хонадони муфтии мударрис  Муҳаммад Мир Сайид тба дунё омадааст. Шоир, муаррих ва ҷуғрофиёдони тоҷик.

 Дар асараш «Таърихи Ҳумоюн» (таълифаш 1910) аҷдоди худро марбут ба Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ гуфтааст. Дар Бухоро таҳсилро дар мадраса хатм намуд. Чун шоири нуқтасанҷ, шахси донишманди аз илму фарҳанг бохабар (махсусан аз таърих) шуҳрат ёфта буд.

Шасти камолоти ҳамкори мо

Юлчибой Мусоев-ҳамкори мо аз Маркази такмили ихтисоси Китобхонаи миллӣ рӯзи 25-уми июн ба синни мубораки 60 қадам мегузоранд. Як инсони хеле самимиву хоксор, донандаи хуби фаъолияти китобдорӣ, шахси ҳамеша ҳозир ба кумаки ёрону ҳамкорон. Матлаби зер ба қалами собиқадори Китобхонаи миллист, ки Юлчибой Мусоевро солҳои сол мешиносад. Ва чун ин навишта ворид шуд, аз он ҳарфе кам накардем.

Ривояти Толстой дар бораи пайдоиши шаҳри Рим

Лев Николаевич Толстой-адиби шуҳратёри рус дӯст медошт, ки афсонаву ривоят нависад ва ё афсонаҳои қаблан хондаву шунидаи худро дар қолаби ҳикоёти ҷолиби замонӣ дароварад ва бо андаке тағйир ва обуранги бадеӣ як ҳикояти шуниданиву хонданиро ба ҳаводорони каломаш пешкаш кунад. Як силсила аз ин афсонаҳои ба қалами Толтой ҷомаи ҳикоятҳои воқеъии замонӣ пайдокарда дар маҷмуаии “Маҳкуми бегуноҳ”. Ки бо талоши донишм анди тоҷик Шодӣ Шокирзода Нуъмонпур соли 2017 чоп 

Страницы